Get Adobe Flash player
0 Comments

12.การใช้งานเลเยอร์ (Layers)

รู้จักกับเลเยอร์
   เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นพลาสติกใสที่ประกอบด้วยข้อความหรือรูปภาพ ที่นำมาว่างเรียงซ้อนกันจนกลายเป็นชิ้นเดียว โดยภาพในเลเยอร์บนจะบังเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง
การใช้เลเยอร์ช่วยให้เราสามารถแก้ไขภาพแต่ละส่วนได้ง่ายและเป็นอิสระขึ้น  โดยไม่ต้องแก้ไขทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถสลับลำดับการซ่อนและแสดงเลเยอร์ได้
 เราสามารถใช้งานและจัดการเลเยอร์ต่างๆ ได้โดยผ่านพาเลท Layers ( คลิกเมนู Window > Layers หรือกดแป้น F7)  เช่น การเลือก การเปลี่ยนลำดับ การซ่อน/แสดง การเพิ่ม/ลด เป็นต้น 

 
1. เลือกโหมดการทำงานใน Layers เพิ่มเติม
2. รูปแบบผสมเลเยอร์ 
3. รูปแบบการล็อคเลเยอร์
4. ซ่อน/แสดงเลเยอร์
5. ชื่อเลเยอร์  
6. ลิงก์/ยกเลิกลิงก์ 
7. ใส่เอฟเฟ็กต์ให้เลเยอร์
8. สร้างเลเยอร์มาสก์
9. สร้างเลเยอร์สำหรับปรับสีภาพ
10. สร้างเลเยอร์เซ็ต
11. สร้างเลเยอร์ใหม่
12. ลบเลเยอร์ 
13. สัญลักษณ์ล็อคเลเยอร์ 
14. เลเยอร์ที่กำลังเลือก 
15. ความโปร่งใสของภาพในเลเยอร์ 
16. ความโปร่งใสของภาพ 
17.รูปแบบ Filter ต่างๆ ที่เลือกจากโหมดการทำงานใน Layers
18.การปิดเปิด รูปแบบ Filter ต่างๆ
 
การใช้คำสั่งจัดการกับเลเยอร์
http://2.bp.blogspot.com/-vX6nauyiisY/VKeC2oLrn_I/AAAAAAAABPE/iC6baBeGsY0/s1600/การสร้างเลเยอร์ใหม่ 
           เราสามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาซ้อนเลเยอร์ที่มีอยู่แล้วได้ โดยคลิกปุ่ม http://2.bp.blogspot.com/-vX6nauyiisY/VKeC2oLrn_I/AAAAAAAABPE/iC6baBeGsY0/s1600/  ซึ่งเลเยอร์ที่สร้างใหม่จะมีพื้นหลังแบบโปร่งใสเสมอและจะมีชื่อ Layer1,Layer2 , Layer3  ตามลำดับ
 
สร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยการก๊อปปี้และวางภาพ
       การสร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยการก๊อปปี้และวางภาพได้อีกด้วย โดยจะต้องลำดับเลเยอร์ที่ต้องการสร้างก่อน ซึ่งเลเยอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาถูกวางด้านบนเลเยอร์ที่เลือก จากนั้นให้คลิกคำสั่ง Edit > Paste
 
การเลือกเลเยอร์ใช้งาน
      การเลือกเลเยอร์เพื่อนำมาใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสี/แสงเงา,การย่อ/ขยายภาพ,การเคลื่อนย้าย/ปรับรูปทรง และการแก้ไขภาพ สามารถทำได้ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้
1. เลือกเลเยอร์เดียว ทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์นั้นๆ
 
2. เลือกหลายเลเยอร์ที่อยู่ติดกัน ทำได้โดยคลิกที่เลเยอร์แรก จากนั้นกดแป้น Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์สุดท้าย
 
 3. เลือกหลายเลเยอร์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ทำได้โดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือก เลเยอร์ที่ต้องการ
 
http://1.bp.blogspot.com/-2Aw-VAit-AQ/VKeLZf0NDpI/AAAAAAAABQA/V12S8j9Z0-I/s1600/การลบเลเยอร์
     เลเยอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเราสามารถลบทิ้งได้ด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 เลือกเลเยอร์แล้วคลิกปุ่ม
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่ม http://1.bp.blogspot.com/-2Aw-VAit-AQ/VKeLZf0NDpI/AAAAAAAABQA/V12S8j9Z0-I/s1600/
 3. คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ
 
วิธีที่ 2 ลากเลเยอร์ทับปุ่ม  การลบเลเยอร์วิธีนี้สามารถทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบแล้วลากเมาส์ไปทับปุ่ม  ซึ่งเลเยอร์จะถูกลบทันทีโดยไม่ถามความต้องการลบ  ดังภาพ
 
 
 
 
ผลลัพท์
ผลลัพท์
 
วิธีที่ 3 ใช้คำสั่ง Delete Layer โดยคลิกเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการลบ และเลือกคำสั่ง Delete Layer

การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
      เลเยอร์แต่ละเลเยอร์สามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อ
เลเยอร์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
 วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกชื่อเลเยอร์ ทำได้โดยดับเบิลคลิกบนชื่อของเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดแป้น Enter
 
 วิธีที่ 2 ใช้คำสั่ง Layer Properties
1. คลิกเมาส์บนเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกคำสั่ง Layer เลือก Rename Layers
2. พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง Name
3. คลิกปุ่ม OK
 
 
การเปลี่ยนลำดับเลเยอร์
      การเปลี่ยนลำดับการแสดงของเลเยอร์ได้ แต่การเปลี่ยนลำดับแสดงเลเยอร์จะส่งให้ภาพบนเลเยอร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากภาพบนเลเยอร์ที่อยู่ชั้นบนสุดจะบังภาพบน
เลเยอร์ที่อยู่ชั้นล่างไปตามลำดับ เราสามารถเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์ใหม่ได้ 2 วิธีดังนี้
          วิธีที่ 1 คลิกลากย้ายลำดับเอง
              1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
              2. ลากไปยังตำแหน่งใหม่ โดยจะปรากฏเส้นสีดำทึบซึ่งเป็นเส้นแสดงตำแหน่งใหม่ สามารถลากวางก่อนหรือหลังเลเยอร์ที่ต้องการได้
 
 
 วิธีที่ 2 ใช้คำสั่งจัดลำดับเลเยอร์
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
 2. คลิกเมนู Layer > Arrange
 3. คลิกเลือกวิธีการย้ายลำดับ
 Bring to Front  ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นบนสุด  หรือกดคีย์ลัด Shift+Ctrl+]
 Bring Forward เลื่อนเลเยอร์นี้ขึ้น 1 ชั้น Bring Forward หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+]
 Send Backword เลื่อนเลเยอร์นี้ลงไป 1 ชั้น หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+[
 Send to Back ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นล่างสุด หรือกดคีย์ลัด  Shift+Ctrl+[
 
 
http://2.bp.blogspot.com/-XdZVM5p_w_k/VKeYnxSaODI/AAAAAAAABRo/MFUBdjLEEBI/s1600/การซ่อนและแสดงเลเยอร์
     บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องซ่อนภาพบนเลเยอร์เพื่อความสะดวกในการแก้ไขเลเยอร์ที่ถูกบัง ซึ่งทำได้โดยคลิกที่รูปตา http://2.bp.blogspot.com/-XdZVM5p_w_k/VKeYnxSaODI/AAAAAAAABRo/MFUBdjLEEBI/s1600/หน้าเลเยอร์ แต่หากต้องแสดงภาพบนเลเยอร์เหมือนเดิมก็สามารถทำได้โดยคลิกช่อง http://2.bp.blogspot.com/-XdZVM5p_w_k/VKeYnxSaODI/AAAAAAAABRo/MFUBdjLEEBI/s1600/หน้าเลเยอร์ 
 
การล็อคและปลดล็อคเลเยอร์
     คำสั่ง Lock เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับล็อคเลเยอร์ เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขภาพบนเลเยอร์นั้นๆ ได้จนกว่าจะปลดล็อคออก ซึ่งคำสั่ง Lock มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้
 
 1.  Lock transparent ล็อคไม่ให้แก้ไขเกินขอบเขต
 2.  Lock image ล็อคไม่ให้แก้ไขแต่เคลื่อนย้ายได้
 3.  Lock position ล็อคไม่ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง
 4.  Lock all ล็อคไม่ให้แก้ไขบนเลเยอร์

 

  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php

http://www.thaiteachers.tv/teachers.phphttp://www.thaiteachers.tv/asean.php

ครูผู้สอน


    นายศราวุธ  ปะทะโก

สถิติผู้เยี่ยมชม

579315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
275
712
576598
2540
7384
579315

Your IP: 44.200.171.74
Server Time: 2022-08-09 20:20:56